f, f+, G+, blogger, twitter, ...

Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Μέτρα Υμείς; Αντίμετρα Ημείς! Μαστίγιο Υμείς; Καροτάκι Ημείς και Καλήν μας Όρεξιν! – Θα τα… απολαύσουμε και τα δύο! –

ΖΗΤΩ το Δ΄ το Μνημόνι!
ΖΗΤΩΣΑΝ και οι Έλληνες Πολιτικοί!

>> Εν Αθήναις, σήμερον τηι 18ηι Μαΐου 2017 
Καταλάβατε γιατί ποιούς δίνουν την "Μάχη" τους στην Βουλή και όξω από την Βουλή οι μέν και οι δέν, ο καθείς και όλοι οι άλλοι;  

   Τί φταίνε, κι αυτοί; Την υποχρέωσή τους βγάζουνε, βέβαια! Δεν τους βλέπετε πόσο άβολα βουλεύονται; Οι προβεβλημένοι της Αγέλης είναι μισθωτοί, δουλεύουσιν δι άλλους Κυρίους, και, ανά πάσαν, στρατολογημένοι, και με τον βούρδουλα θα σου περιποιηθούν την πλάτη και με το καρότο θα σε κάνουν να γκαρίξεις και θα σε πείσουν ότι... καταπίνοντας δεν χάνεις αυτά που ήδη έχεις ξεχάσει!     
  Οι Μεγάλοι Έρωτες, του (αΓεΛαίου) Λαού με την Εξουσία, έχουν δώδεκα – παρακαλώ!– Αγίους! Σήμερα τιμούμε την Ταφήν, την Ανάστασιν και την ΞαναΤαφήν του Αγίου του Μαγιού, του Δεξιού, του Ζερβού και του Μεσαίου του... Λουλουδάτου!
 είπαν! 

Επί τέλους, ΤΕΛΟΣ
με τα Ζαβά της Πολιτικής και τους Κατσικοκλέφτες!

[το "Γουρουνοκέφαλος" είναι χαρακτηρισμός του Λαού από τα... Γαλλικούλια του Γάλλου Ολάντ!]

Επί τέλους, ΤΕΛΟΣ
με τους Έμμισθους Διεθνιστές της Αριστεράς!

Επί τέλους, ΤΕΛΟΣ με τον φιάλτη των  υρωπαίων!

Επί τέλους, ΤΕΛΟΣ με τον... πάσα έναν!

Επί τέλους, περιμένουμε ένα ΤΕΛΟΣ.
Ένα τέλος που δεν θα έρθει ποτέ!
  Μην πιστεύετε στα Παραμύθια!
 Σταματάτε να αναμασάτε Προφητείες!
 Μην εμπιστεύεστε τους ανύπαρκτους Προστάτες της Ελλάδος!
 Οι... ΦιλΕλληνες Πολιτικοί μας δουλεύουν για του Πάτρωνές τους!
 Η Σωτηρία των Ελλήνων και της Ελλάδος είναι, καθαρά, μία Ελληνική, των Ελλήνων Υπόθεση!
–  είπε ο Προφύτης 


Ακόμη και η Ελληνική Γλώσσα μας... χλευάζει, τα δε νεαρά Έθνη μας... λοιδορούν!
Οι "Εταίροι" μας – Γερμανοί, Γάλλοι και άλλοι... 24!  και η Ελλάδα η "Εταίρα" των 26, μόνη της!
Αληθώς! Πόση η δυστυχία μας...
[Το Νέο Λεξικό Εποχής γράφει:
Εταίρα = ουχί η επί χρήμασιν αλλά η μετά χρημάτων εκδιδομένη. 
Εταίροι = ουχί οι Αρωγοί, ουχί οι Συμπαραστάτες αλλά οι προσκεκλημένοι και συνεπικουρούμενοι, από τους θλιβερούς Έπαρχους και Προεστούς μιάς "Εταίρας", Επιβήτορες!]


–  αυτά είπε ο Προφύτης 
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος γιά την φύτευση, ο Υπονομευτής) 
              
........

......

▲ ΑΡΧΙΚΗ   

Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

A Proof of Payment of Fees from Inner Syria (Sumeria) – with the pre-cuneiform scripture (3,500 BC) –

by BOUZANIS K. 
Knower-Teacher of  Eikonogrammati and Palaeogrammiki Scripture

READ with us!
    Above all, it is indispensable and necessary to attend a series COURSES of READING from our READING BOOK:

Download - Peruse - Spread this:

" The CoMMon oF WRiTiNG-ReaDiNG SySTeM oF aNCieNT SPeeCH "
A step in the approach of Code of Inscription-Reading
of the godlike Drivers-Teachers of the Human Genous.

 We, here, will teach Eikonogrammati and Palaeogrammiki Scripture.

Some affairs of Humanity is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! 
 [Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to write the... history!
Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.]
                                   

Μία Απόδειξη Εξοφλήσεως Τελών από την Έσω Συρία (Σουμερία) – με την πρό Σφηνοειδή Γραφή (3.500 πΧ.) –

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ
Ίστορος-Διδασκάλου της Εικονογράμματης και Παλαιογραμμικής Γραφής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ μαζί μας!
 Πρωτίστως, αναγκαίο είναι και απαραίτητο να παρακολουθήσετε μία σειρά ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ από το ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ μας:


 Η ανάγνωση έγινε με Στοιχεία-Γράμματα από 


Κατεβάστε - Μελετήστε - Διαδώστε το
Ένα βήμα στην προσέγγιση του Κώδικα Επιγραφής-Αναγνώσεως
των Θεϊκών Οδηγών-Διδασκάλων του Ανθρώπινου Γένους.

Εμείς, εδώ, θα διδάξουμε την Κοινή Εικονογράμματη και, στην εξέλιξή της, την Παλαιογραμμική Γραφή.

– Μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος γιά την φύτευση, ο Υπονομευτής)


               
........

......


▲ ΑΡΧΙΚΗ