Σελίδες

.

Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018

Σας άρεσαν τα… Μνημόνια; – μετά συγχωρήσεως, δηλαδής… –

Σας ερωτάμε,
                     διότι έρχεται το ΤΕΛΟΣ των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ!
– Τό ’πε ο Αλέξανδρος, το είπε και ο Πάνος, το είπανε και στην Βουλή! –
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εμείς νομίζουμε ότι έρχεται το ΤΕΛΟΣ, αυτό των ευσεβών μας πόθων, ενώ αυτοί, οι... τίμιοι πάντα, εννοούν το ΤΕΛΟΣ, αυτό που γκαστρώνει και ξετρελαίνει την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εξόδων (ΑΑΔΕ)! 

Η Ευρώπη... σώζοι ημάς!  

ΠΡΟΣΟΧΗ, το σκίτσο δεν είναι… Γαλλικού τύπου!

Το Παραμύθι μας

   Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα ζευγάρι Τσαρουχάκια. Το ένα Τσαρουχάκι ήταν το… Βλαχαδερό και το άλλο το… Ευρωπαϊκό! Τα φόραγε ο Κώτσιος, μία το Βλαχαδερό στο δεξί και το Ευρωπαϊκό στο αριστερό και μία το Βλαχαδερό στο αριστερό και το Ευρωπαϊκό στο δεξί. Και δινότανε ο Κώτσιος στον… καλό και στον κακό του τον καιρό! Και περνούσανε, μαζί του, ευτυχισμένα τα τσαρουχάκια και τα ζαμάνια και τα χρόνια! Ώσπου, να μπροστά τους, μια ωραία μέρα, τους την πέφτουν τα... γοητευτικά Μνημόνια! 

    Σαν να σε στενεύουν, μοιάζει, Κωσταντή. Για Ευρωπαίος, δεν μας ταιριάζεις. Μας έφαγε η μπόχα σου... βγάλε τα βρωμοτσάρουχά σου και σγούψε Κωσταντή, του λένε. 
……………………
ΜΝηΜόΝιον = το ΠΡόΓΡαΜμα, το Καλαπόδιον, αυτό που ξηλώνει τα… μπάρντουλα και δεν τα ξαναρράβει! (ΒάΡΔουΛα = αι ΡαΦαί των ΔοΡών, επί υποδημάτων!)    Και ήρθαν τα… βαριά κουπιά! Πάνε οι φούντες, πάνε οι φουστίτσες, πάνε και τα γιορτινά! 
  Πιάσανε οι Σωτήρες οι… Φιλέλληνες σκληρή δουλειά. Επιμηκύνσεις, Διατάσεις, Παλινδρομήσεις και φτού απ’ την αρχή και όλα μεσ’ ’την… καλή χαρά!

ΠΡΟΣΟΧΗ, το σκίτσο δεν είναι… Γαλλικού τύπου!

  Ωραία χρόνια, ευτυχίας έτη, απολαύσεις και ανείπωτη η χαρά!
    Ευοί, Ευάν! Ευοί, Ευάν! Ευοί, Ευάν!
  Οι Σωτήρηδες κι οι Σωτηρίες καλά να ’ν’, καλά να ’ν’! 

Εν Ελλάδι,
Μια Πολιτικο-Οικονομική και Πνευματική Ηγεσία,
– παν… αξία, όπως φαίνεται! –
υπηρετώντας άλλους Κυρίους,
δεκαετίες τώρα,
εξαπατώντας και καταληστεύοντας,
χρεοκόπησε και, χλευάζοντας, συνεχίζει να διασύρει και να διαπομπεύει έναν ιστορικό Λαό!
 που του... φαίνεται να του αξίζουν! 

   Ώ Καημένοι, ώ Καημένη!
Δυστυχώς! Τα Ελληνικά πράγματα, έκπαλαι, 
Απατεώνες και… Φιλολαϊκές Οργανώσεις,
για λογαριασμό άλλων Κυρίων,
τα διαχειρίζονται!
 Όσο για εμάς… Αιδώς Αχρείοι!
– αυτά είπε ο Προφύτης! 
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος γιά την φύτευση, ο Υπονομευτής)


                                 

......
                        
▲ ΑΡΧΙΚΗ 

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Reading Texts with Eikonogrammati & Old Linear Writing of Ancient World (1)

by BOUZANIS K. 
Knower-Teacher of  Eikonogrammati and Palaeogrammiki Scripture

Here is a revised previous reading!

 [Help us for a better translation to english]
  Having our ally, the tested now, " The Common, Global System of Inscription - Reading of Ancient World", we continue to read ancient texts, from where of world. An our many years of research is looking for students to study and promote it, leaving behind the "YES! But…" and "Half job means nothing around something" of J.F. Champollion of  Hieroglyphics and of M. Ventris and J. Chadwick of Greek Old Linear Script and of G. Grotefend and H. Rawlinson of Cuneiform Script.
  
 ➤ Here the writing becomes... inspiration for unprecedented decorative artifacts!


 ➤ At a Shopping Center, certainly, a number of useful, economic interest documents were drawn up, like financial arrangements, valuation of fees, certificates of payment of fees or debts or incomes, current accounting and regulatory acts.


 ➤ The reading of texts, below, is not accompanied by a translation into a modern, national language idiom. Think about it and enjoy the misery of a specialist, about language issues, who does not know the Language of Reference of the Universal Word, the Greek!


<  > >

   Beware, though! In order to approach the dark antiquity we must cross the Ancient Greek Gate.
The Ancient Greek Gate shouts with the cancerous inscription:
ουΔείΣ αΛλόΦωΝος ειΣίΤω
If you speak Greek, keep going.

    Above all, it is indispensable and necessary to attend a series COURSES of READING from our READING BOOK:

                                             [Help us for a better translation to english]


Download - Peruse - Spread this:

" The CoMMon oF WRiTiNG-ReaDiNG SySTeM oF aNCieNT SPeeCH "
A step in the approach of Code of Inscription-Reading
of the godlike Drivers-Teachers of the Human Genous.

 We, here, will teach Eikonogrammati & Palaeogrammiki Scripture.

Some affairs of Humanity is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! 
 [Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to write the... history!
Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.]

ΚΑ 291

                                   

Ανάγνωση Κειμένων της Εικονογράμματης & Παλαιογραμμικής Γραφής του Αρχαίου Κόσμου (1)

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ
Ίστορος-Διδασκάλου της Εικονογράμματης και Παλαιογραμμικής Γραφής


Ακολουθεί με αναθεωρημένη την παλαιότερη ανάγνωση!


   [Help us for a better translation to english]
  Έχοντας σύμμαχό μας το, δοκιμασμένο πλέον, "Κοινό Παγκόσμιο Σύστημα Επιγραφής-Αναγνώσεως του Αρχαίου Κόσμου" συνεχίζουμε την ανάγνωση πανάρχαιων κειμένων, απ’ όπου της υφηλίου γης. Μία πολυετής έρευνά μας, σε εξέλιξη, ψάχνει για τους μαθητές και διδασκάλους της που θα την συνεχίσουν, θα την προάξουν και θα την μεταλαμπαδεύσουν, αφήνοντας πίσω τους τα "ΝΑΙ μεν τα μεν και τα άλλα... άλαλα!" του J.F. Champollion των Ιερογλυφικών, των M. Ventris και J. Chadwick της Ελληνικής ΠαλαιοΓραμμικής Γραφής και των GGrotefend και HRawlinson της Σφηνοειδούς Γραφής. 
    
 ➤ Εδώ είναι που η επιγραφή γίνεται έμπνευση για ανεπανάληπτα διακοσμητικά τεχνήματα και σύμβολα!


  ➤ Σε ένα εμπορικό κέντρο, βεβαίως, συνετάχθησαν πολλά χρήσιμα έγγραφα οικονομικού ενδιαφέροντος, σχετικά με χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις, αποτιμήσεις τελών, με πληρωμές τελών και εισοδημάτων ή αποπληρωμές χρεών καθώς και τρέχουσες λογιστικές και κανονιστικές πράξεις.


 ➤ Η ανάγνωση των κειμένων που ακολουθεί δεν συνοδεύεται από μετάφραση σε κάποιο σύγχρονο, εθνικό γλωσσικό ιδίωμα και... αναλογιστείτε ή απολαύστε την δυστυχία του να δηλώνεις ειδικός στα γλωσσικά και να μην κατέχεις την Γλώσσα Αναφοράς του Πανανθρώπινου Λόγου, την Ελληνική!


  Προσοχή! Γιά να προσεγγίσουμε την σκοτεινή αρχαιότητα πρέπει να περάσουμε την ΑρχαιοΕλληνική Πύλη. 
 Φωνάζει η ΑρχαιοΕλληνική Πύλη με την καρκινική επιγραφή: 
"ουΔείΣ αΛλόΦωΝος ειΣίΤω"
Εάν, λοιπόν, μιλάτε τα Ελληνικά, ευλογημένοι εσείς και συνεχίστε. 
Πρωτίστως, αναγκαίο είναι και απαραίτητο να παρακολουθήσετε μία σειρά απλών ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ από το ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ μας

   [Help us for a better translation to english]
Για την ανάγνωση χρησιμοποιήσαμε Στοιχεία-Γράμματα από  Κατεβάστε - Μελετήστε - Διαδώστε το
Ένα βήμα στην προσέγγιση του Κώδικα Επιγραφής-Αναγνώσεως
των Θεϊκών Οδηγών-Διδασκάλων του Ανθρώπινου Γένους.

Εμείς, εδώ, θα διδάξουμε την Κοινή Εικονογράμματη & Παλαιογραμμική Γραφή.

– Μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος για την φύτευση, ο Υπονομευτής)
ΑΚ 290

               
........

......

▲ ΑΡΧΙΚΗ   

ΗΤ 118 μία Πινακίδα από την Αγ. Τριάδα της Κρήτης με Παλαιογραμμική Επιγραφή! – HT 118 a Minoan tablet from Haghia Triada with Old-Linear Scripture! –

του Κ. Ι. Μπουζάνη  by Bouzanis K.
Ίστορος-Διδασκάλου της Εικονογράμματης & Παλαιογραμμικής Γραφής – Knower-Teacher of  Eikonogrammati & Old Linear Writing (Palaeogrammiki Scripture)

 Κατέχοντας το Κοινό Παγκόσμιο, Ελληνικό Σύστημα Επιγραφής-Αναγνώσεως του Αρχαίου Κόσμου, συνεχίζουμε την ανάγνωση πανάρχαιων κειμένων, από όπου της υφηλίου γης. Μία πολυετής έρευνά μας, σε εξέλιξη, ψάχνει για τους μαθητές και τους διδασκάλους της που θα την συνεχίσουν, θα την προάξουν και θα την μεταλαμπαδεύσουν, αφήνοντας πίσω τους τα "ΝΑΙ μεν τα μεν και τα άλλα... γράφτα άλαλα!" των... ανεπανάληπτων αναγνώσεων των Ιερογλυφικών του Champollion, της Ελληνικής Παλαιογραμμικής των Ventris και Chadwick και της Σφηνοειδούς των Grotefend και Rawlinson.
[Having The Common, Global Greek System of Inscription - Reading of Ancient World, we continue to read ancient texts, from where of world. An our many years of research is looking for students to study and promote it, leaving behind the "YES! But…" and "Half job means nothing around something" of J.F. Champollion of  Hieroglyphics and of M. Ventris and J. Chadwick of Greek Old Linear Script and of G. Grotefend and H. Rawlinson of Cuneiform Script.]
    
Caution! Some icons may have been taken from the internet. If there are copyrights, notify us to withdraw it!


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ [RELEVANT NOTES]
   Σε ένα αρχαίο εμπορικό κέντρο, βεβαίως, συνετάχθησαν πολλά χρήσιμα έγγραφα οικονομικού ενδιαφέροντος, σχετικά με χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις, αποτιμήσεις τελών, με πληρωμές τελών και εισοδημάτων ή αποπληρωμές χρεών καθώς και τρέχουσες λογιστικές και κανονιστικές πράξεις.

   [At a ancient Shopping Center, certainly, a number of useful, economic interest documents were drawn up, like financial arrangements, valuation of fees, certificates of payment of fees or debts or incomes, current accounting and regulatory acts.]

 ➤ ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ θα ρίχνουμε, παράλληλα, και μια ματιά στο Γραμματικό-Δομικό Λεξικό του Πανανθρώπινου Λόγου. Προσοχή, όμως, στην υψηλή Ποιητική των ΠανΕλλήνων! 
  Αναλογιστείτε ή... απολαύστε την δυστυχία όσων δηλώνουν ειδικοί στα Γλωσσικά, την αρχαιογνωσία ή την Αρχαιολογία και δεν κατέχουν την Γλώσσα Αναφοράς του Πανανθρώπινου Λόγου, την Ελληνική!
  [Solving the riddle of the writing we'll be taking a look on Grammar-Structural Dictionary of Panhuman Speech. Beware the high poetry of the PanGreeks! 
  Think about it and... enjoy the misery of a specialist, about Language issues and Archaeology, who does not know the Language of Reference of the Universal Word, the Greek!]


➤ Εμείς, εδώ, θα διδάξουμε την Κοινή Εικονογράμματη & Παλαιογραμμική Γραφή. [We come, here, to teach Eikonogrammati & Old Linear Writing (Palaeogrammiki Scripture)] Παρακολουθήσετε μία σειρά ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ από το ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ μας: 

[Attend a series COURSES of READING from our READING BOOK: 

Για την ανάγνωση χρησιμοποιήσαμε Στοιχεία-Γράμματα από:  
"Το Κοινό Εικονογράμματο και Παλαιογραμμικό Αλφάβητο του ΑρχαίουΚόσμου"

For reading use Elements-Letters from:
 "The Common Eikonogrammaton and Palaeogrammikon Alphabet of Ancient World"


Συνδεθείτε - Μελετήστε - Διαδώστε το!
[Connect - Study - Spread this]– Διότι, μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος 
είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος για την φύτευση, ο Υπονομευτής)

[Because, some affairs of Humanity is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! –
 Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to write the... history!
(Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.)]


                                   

Σάββατο, 25 Αυγούστου 2018

Επιγραφές από τάφους, λειψανοθήκες, σαρκοφάγους και οστεοφυλάκια Αιγυπτίων! – Inscriptions from tombs, shrines, reliquaries and ossuaries of Egyptians! –

του Κ. Ι. Μπουζάνη  by Bouzanis K.
Ίστορος-Διδασκάλου της Εικονογράμματης & Παλαιογραμμικής Γραφής – Knower-Teacher of  Eikonogrammati & Old Linear Writing (Palaeogrammiki Scripture)

 Κατέχοντας το Κοινό Παγκόσμιο, Ελληνικό Σύστημα Επιγραφής-Αναγνώσεως του Αρχαίου Κόσμου, συνεχίζουμε την ανάγνωση πανάρχαιων κειμένων, από όπου της υφηλίου γης. Μία πολυετής έρευνά μας, σε εξέλιξη, ψάχνει για τους μαθητές και τους διδασκάλους της που θα την συνεχίσουν, θα την προάξουν και θα την μεταλαμπαδεύσουν, αφήνοντας πίσω τους τα "ΝΑΙ μεν τα μεν και τα άλλα... γράφτα άλαλα!" των... ανεπανάληπτων αναγνώσεων των Ιερογλυφικών του Champollion, της Ελληνικής Παλαιογραμμικής των Ventris και Chadwick και της Σφηνοειδούς των Grotefend και Rawlinson.
[Having The Common, Global Greek System of Inscription - Reading of Ancient World, we continue to read ancient texts, from where of world. An our many years of research is looking for students to study and promote it, leaving behind the "YES! But…" and "Half job means nothing around something" of J.F. Champollion of  Hieroglyphics and of M. Ventris and J. Chadwick of Greek Old Linear Script and of G. Grotefend and H. Rawlinson of Cuneiform Script.]
    
 ➤ ΙεΡοΓΛυΦιΚά = τα ειΚοΝοΓΡαΦιΚά!!
       [HieRoGLyPhiCs = eiCoNoGRaPhiCs!!]
Η ποσότητα και η ποικιλία των αρχαίων αιγυπτιακών κειμένων, από την στιγμή που αυτά είναι εμπλουτισμένα με τις σχετικές εικόνες αναφοράς, μας ανοίγουν τον δρόμο για την σίγουρη ανάγνωσή τους. Και η Αρχαία Αίγυπτος ομιλεί Ελληνικά! Και η Αρχαία Αίγυπτος ανήκε στον Πανάρχαιο Ελληνικό Κόσμο! (έΛΛην = ο Λαός της αΛός, από Δευκαλίωνος!)
[The quantity and variety of ancient Egyptian texts, once enriched with the relevant reference pictures, paves the way for their sure reading. And Ancient Egypt speaks Greek! And Ancient Egypt belonged to the ancient Greek-Hellenic World! (Greeks is the People of the Sea, from the time of Deucalion!)]

 ➤ Αλέα = Προφυλακτήριον, σκέπη, από τι. Αποφυγή, Διαφυγή. Έτσι μας ενημερώνει το ΛΕΞΙΚΟΝ της ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ του Ι. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ.

Η Εικονογράμματη Γραφή εμπνέει και δημιουργεί ανεπανάληπτα τεχνήματα! [The eiconographic Script inspires and creates an unique art!]

Caution! Some icons may have been taken from the internet. If there are copyrights, notify us to withdraw it!

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ [RELEVANT NOTES]
  ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ θα ρίχνουμε, παράλληλα, και μια ματιά στο Γραμματικό-Δομικό Λεξικό του Πανανθρώπινου Λόγου. Προσοχή, όμως, στην υψηλή Ποιητική των ΠανΕλλήνων! 
  Αναλογιστείτε ή... απολαύστε την δυστυχία όσων δηλώνουν ειδικοί στα Γλωσσικά, την αρχαιογνωσία ή την Αρχαιολογία και δεν κατέχουν την Γλώσσα Αναφοράς του Πανανθρώπινου Λόγου, την Ελληνική!
  [Solving the riddle of the writing we'll be taking a look on Grammar-Structural Dictionary of Panhuman Speech. Beware the high poetry of the PanGreeks! 
  Think about it and... enjoy the misery of a specialist, about Language issues and Archaeology, who does not know the Language of Reference of the Universal Word, the Greek!]

   «αΛέα οΣΤώΝ» φωνάζουν οι τάφοι, οι σαρκοφάγοι και τα οστεοφυλάκια των αρχαίων αιγυπτίων! Προφυλακτήριον των οστών και των σωμάτων! «αΛέα άΣΤεωΝ ή άΣΤεως» φωνάζουν οι απεικονίσεις των Πολιούχων και των Θεών Προστατών των αρχαίων αιγυπτίων! Η θεϊκή σκέπη των πόλεων και των λαών του Νείλου!
[«Bones’s protector», the graves, the sarcophagi and the ossuaries shouts! Protector of bones and bodies! «Cities’s protector», the depictions of the Gods-Protectors of Cities of the ancient Egyptians shouts! The divine protection of cities and peoples of the Nile!]

➤ Εμείς, εδώ, θα διδάξουμε την Κοινή Εικονογράμματη & Παλαιογραμμική Γραφή. [We come, here, to teach Eikonogrammati & Old Linear Writing (Palaeogrammiki Scripture)] Παρακολουθήσετε μία σειρά ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ από το ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ μας: 

[Attend a series COURSES of READING from our READING BOOK: 

Για την ανάγνωση χρησιμοποιήσαμε Στοιχεία-Γράμματα από:  
"Το Κοινό Εικονογράμματο και Παλαιογραμμικό Αλφάβητο του ΑρχαίουΚόσμου"

For reading use Elements-Letters from:
 "The Common Eikonogrammaton and Palaeogrammikon Alphabet of Ancient World"


Συνδεθείτε - Μελετήστε - Διαδώστε το!
[Connect - Study - Spread this]– Διότι, μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος 
είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος για την φύτευση, ο Υπονομευτής)

[Because, some affairs of Humanity is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! –
 Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to write the... history!
(Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.)]