Σελίδες

Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016

Καλαμάτα - Καλάμαι (περί Καλαμάτας και Καλαμών, η ονομασία - ετυμολογία.)

αι "Καλάμαι"... εξεγέννησαν την "Καλαμάτα"!
Έχετε αντίρρηση;

    Προσοχή! Μήπως μπερδέψουμε την... μάνα με την... κόρη και την ετυμολογία με την... ετοιμολογία και την προχειρολογία και εκτεθούμε ως διδάσκαλοι… αδιάβαστοι. Από την αρχαιότητα εμείς οι Έλληνες... ετυμολογούμε, συνήθως, ... ετοιμολογώντας! Και το προσωνύμιο αρχόντων της Καρύταινας, ΚωλοΚοτρώνης το διαβάζουμε...


" Απλα γάρ εστί Της αληθείας έπη "
"Αρχή Σοφίας Ονομάτων Επίσκεψις"


ΘαΛάΜαι - tHaLaMe ή tHaLaMae - αι ΚαΛάΜαι


Από το
 "Γραμματικό - Δομικό Λεξικό
 του Κοινού της Ελληνικής"
 (του Μπουζάνη Κ. Ι.)

  Δές πρός επίρρωσιν του ετύμου, καθώς πρέπει να... δέσουμε τας ΘαΛάΜας με την ΚαΛαΜάτα: 
 
Άποψη της Καλαμάτας - Χαλκογραφία του A. Lasor, 1739

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ με την ετυμολογία της Μεσσηνίας και της Μάνης στα  «ΛΑΚΩΝΙΚΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ (και της Μεσσηνίας)» από:

 https://greekglossiccode.blogspot.com/2020/07/laconic-toponyms.html

========================================▲ ΑΡΧΙΚΗ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου